טופס הצהרת-פחדההצהרה מציינת שאנו מבועתים ומפוחדים מהרשויות ואנו מדווחים ומתקשרים עמם אך ורק מתוך פחד ואימה ממתקפות, מכליאה בכלא ומלקיחת רכושינו הפרטי בניגוד לרצוננו. אני רוצה לעודד את כולם, אם אתם מדווחים לרשויות המס או מתקשרים עם רשויות אחרות בנושא תשלומים, שלחו להם הצהרת-פחד בצרוף למכתבים או לתשלומים. תודיעו להם שאתם מתקשרים עמם מתוך תחושת אימה וטרור, ולא בשל כך שאתם חושבים שקיימת מחויבות לגיטימית כלשהי. אתם יכולים לציית, אבל אתם לא תסתירו את האיומים והכפייה בהם הרשויות משתמשות בכדי להביא אתכם לציות. אנחנו לא נעזור להם להיראות לגיטימיים.

יש כמה סיבות למסירת ההצהרה. זה הופך את הביורוקרטים למודעים יותר לטבע האלים והכפייתי. אני משוכנע, מתוך נסיון של שנים עם ביורוקרטים, שהטבע האלים והכפייתי של הממשלה אינו נעים להם. הם חושבים שהם "החברה הטובים" והם אמרו לי שהם נפגעים כשאני מצביע על כך שלממשלה אין תמיכה מרצון חופשי, היא כולה כפייה. אני חייב לומר להם שאם זה באמת מעליב ופוגע, עליהם לעשות משהו. תפסיקו להיות ביורוקרטים ולכו להציע את השירותים שלכם בשוק החופשי על בסיס הרצון החופשי של הלקוחות. אולי תבטלו כמה אישומים ותביעות בדרך לפני כן.

דמיינו שמאות ואולי אלפים של אנשים ישלחו הצהרות פחד ביחד עם כל דווח או תשלום למס-הכנסה, או לכל רשות ממשלתית אחרת. תחשבו על ההשפעה כאשר הביורוקרטים יתחילו לספר לחברים ולמשפחות שלהם על מאות ואלפי הצהרות הפחד שהם מקבלים ביחד עם הדווחים והתשלומים.

יש פה עניין מעשי של קבילות. עורכי דין יאמרו לך שכל דבר עדות או מידע שהתקבל תחת איומים, כפייה ואילוץ הוא לא קביל. כן, הם משחקים משחקי מילים חסרי תקווה בנסיון מטופש לשכנע את האווילים שזה לא כפייה, איומים ואילוץ כאשר משתמשים במילה "ממשלה". אבל אנחנו יודעים טוב יותר. אנחנו יודעים שאנשים נאלצים לשלם מסים ולדווח לרשויות בשל הכפייה. אנחנו גם יודעים שיש איום מעשי של כליאה בכלא בשל אי ציות אנשים היגיוניים אינם נופלים לטמטום. עובדות הן דברים מאוד עקשי. ממשלות לא מבקשות את התמיכה שלך, הן דורשות ומוכנות לשלוח שכירי חרב לתקוף אותך ולהכריח אותך אם אתה לא מציית ומעביר את הרכוש שלך אליהם. אנשים מפחדים ממס הכנסה. מי שיאמר לך שהוא לא מפחד ממס הכנסה משקר לך.

מס הכנסה מבקש מאיתנו לשלוח לו דווחים ובתמורה הוא יתקוף אותנו. הבעיה היא, שעדות מאולצת אינה קבילה, לפחות אצל אילו מאיתנו שמחפשים אמת וצדק. אם הם מתכוונים להשתמש בכפייה, איומים ואילוצים במקום בהסכמה מרצון חופשי לשלם בכדי לספק לנו שירותים, אז אנחנו לא הולכים להסתיר את העובדה הזו. בואו נבטיח שלא נתעלם מהאלימות - שהיא הבעיה היחידה שלנו עם שיטת הממשלה - ונשים אותה במרכז הבמה. אתה משלם או הולך לכלא.

רצוי גם להשתמש בהצהרת פחד עבור רישיון הנהיגה ורישוי עסקים. בכל פעם שאנחנו מאולצים לשלם משהו, אנו יכולים לצרף הצהרת פחד. אני הייתי מעדיף שאנשים פשוט לא ידווחו וישלמו לממשלה, אבל אם אתה מתכוון לדווח, לבקש רישיון ולשלם, לפחות תודיע להם מדוע אתה עושה זאת. בואו נשלח להם כל כך הרבה הצהרות פחד עד שהם יראו שזה חסר טעם להכחיש את העקרון האלים שמאחורי התעסוקה שלהם. אנחנו לא משקרים שאנו מצהירים על כך שאנו מפוחדים פחד מוות מאנשי מס הכנסה. אפשר לשלוח את ההצהרה גם לפוליטיקאים, ולהודיע להם שאנחנו רק משלמים את משכורתם מתוך פחד. הם בסה"כ רק אנשים רגילים כמונו, אך הם לא מזהים את הטבע האלים של התמיכה שהם מקבלים. בואו נעזור להם לראות מעבר לתעמולה (דברים כמו בחירות...דמוקרטיה..). בואו נעזור להם לראות את האמת. זה יהיה קצת יותר קשה להמשיך לעבוד כאילו יש לך לקוחות, בשעה שהם שולחים הצהרות שמראות שהם מפוחדים ומצייתים רק מתוך פחד. אם אנחנו הולכים להמשיך לציית מתוך פחד, אנחנו יכולים גם לספר להם על כך. למה לעשות את העסק של לחלוב אותנו כמו פרות, קל יותר עבורם?